ДЕЙНОСТ

Дейноста на фирмата е специализирана в преработката на морски контейнери. Преработката на контейнера или контеинерите, е индивидуално, съобразено с вашите желания и възможности. Така реалиризането от нас на вашата идея, става достъпно и постижимо. Индивидуалната изработка ви дава възможност да се обсъдят различни варианти според вашите желания и бюджет. Това от своя страна позволява повече желаещи да се възползват от нашите услуги, като получавате нещо уникално съобразено с вашите възможности и виждане.